Situace v Záchlumí !! - aktuální

10. června 2008 v 12:06 |  Informace o větrných elektrárnách v Rybné nad Zdobnicí a Záchlumí
Dne 9.6.2008 bylo na stránkách Obce Záchlumí zveřejněno usnesení č. 9 ze zasedání rady obce Záchlumí, konané dne 12. března 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Záchlumí.
v usnesení se mimo jiné píše:
"Usnesení R 9/1
Rada obce pověřuje starostku k zahájení jednání, získání dalších informací a podepsání smlouvy o spolupráci s investorem. Současně bude připravena anketa na zjištění názoru občanů na uvedený záměr stavby větrných elektráren.
(všichni přítomní členové rady pro)."

Obecní rada rozhodla o podepsání smlouvy o spolupráci s investorem větrných elektráren bez jakékoli informace občanům.
Informace občanům nebyla dána ani ve formě usnesení obecní rady, ani jakýmkoli jiným způsobem.
Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. byla Obcí Záchlumí poskytnuta informace o tom, že smlouva o spolupráci mezi Obcí Záchlumí a Investorem je ze strany Obce Záchlumí již podepsána (ze strany investora dosud ne).
Text smlouvy o spolupráci je k dispozici na obecním úřadu.
Od oslovení Obce Záchlumí investorem 11.2.2008 do usnesení R 9/1 dne 12.3.2008 uplynul 1 měsíc. Investor poskytl pouze ústní informace o parametrech větrných elektráren a informace o "pevné odměně za umístění VE v katastru obce". Písemně pak předložil návrh smlouvy o spolupráci (k dispozici na obecním úřadu) a mapku umístění tří větrných elektráren. Žádné jiné materiály, jako například vizualizace krajiny s VE, bezpečnostní a hygienické podmínky investor Obci Záchlumí nepředložil.
Na smlouvě o spolupráci investor není uveden jako firma (společnost), ale jako dvě fyzické osoby.

Text smlouvy o spolupráci, Zápis č. 9 ze zasedání obecní rady, Usnesení č. 9 ze zasedání obecní rady, sdělení ohledně jednání o VE v obci Záchlumí, Žádost o projednání smlouvy, Mapu umístění VE, můžete kromě obecního úřadu obdržet také na adrese: vetrniky.zachlumi@seznam.cz

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama