Otevřený dopis občanům Rybné nad Zdobnicí

5. června 2008 v 21:36 |  Otevřené dopisy občanům
V Rybné nad Zdobnicí dne 1.6.2008
Vážení občané, sousedé,
protože mi, a věřím, že stejně tak i Vám není lhostejná otázka možné výstavby VTE v katastru obce Rybné nad Zdobnicí, ale i v sousedních obcích a širším okolí zdejší podorlické krajiny, rád bych se touto cestou pokusil přispět k otevřené diskusi na toto téma.
Předně je třeba si uvědomit, že se jedná o zásadní rozhodnutí, ve své podstatě nevratné, které ať pozitivně či negativně může ovlivnit stávající stav a další vývoj nejen v Rybné nad Zdobnicí, ale bude mít dopad na život obyvatel a ostatních majitelů nemovitostí i v blízkém a vzdálenějším okolí.
Jedná se o investiční záměr v celkové hodnotě více než 80 milionů Kč za jednu větrnou elektrárnu, tedy v hodnotě až půl miliardy Kč! Jde tedy o skutečně velký investiční projekt a je zcela legitimní, že vyvolává mnohem větší zájem veřejnosti než běžné, byť i důležité záměry obce v rámci možností obecního rozpočtu. Ten totiž představuje přibližně 1 % celkového investičního záměru. I proto je velmi důležité předem důkladně prověřit a pečlivě zvážit všechny aspekty možného dopadu výstavby VTE, ponechat si dostatek času na rozhodnutí a celou záležitost neuspěchat.
Celá záležitost výstavby větrných elektráren má ve své podstatě jediný motiv, a tím je očekávaný finanční příspěvek investora do obecního rozpočtu. Investor možná finanční příspěvek nazývá finanční kompenzací, ovšem tato kompenzace je nabízena pouze obci, na jejímž katastru by měly větrné elektrárny stát. Je však zřejmé, že negativní dopad výstavby větrných elektráren v katastru jedné obce vzhledem k relativně hustému osídlení v České republice přímo ovlivní i život v obcích okolních. To, že se investor při svých jednáních obrací separátně pouze k představitelům obce, kde předpokládá výstavbu VTE, poukazuje na fakt, že mu nejde o skutečnou finanční kompenzaci za negativní dopady související s realizací projektu, ale pouze o získání pokud možno levného souhlasu představitelů kterékoli z obcí, které s nabídkou oslovil. Tímto způsobem investor postupuje při jednáních i s představiteli okolních obcí.
Zájmem investora není prosperita obce a to ani v případě, kdy slibuje finanční příspěvek do rozpočtu obce. Zájmem investora je dosažení zisku, a to bez ohledu na život obyvatel, krajinu, ale dokonce i bez ohledu na životní prostředí, protože jeho investiční projekt je ekonomicky efektivní a tedy zajímavý pouze za předpokladu čerpání státní podpory a dále za předpokladu státem stanovených regulovaných výkupních cen produkované elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Investor, pokud je mi známo, nežije v naší obci, naší krajině, tedy nemá ani si nevytváří citový vztah ke krajině, ve které žijeme, ve které trávíme svůj čas. Investor velmi pravděpodobně nevlastní nemovitost v naší obci, a dovolím si předpokládat, že stejně tak nevlastní nemovitost v obcích okolních. Pro investora neznamená naše krajina domov, nebo alespoň místo pro odpočinek.
Otázka výstavby větrných elektráren je obchodním jednáním, jedná se byznys, kde ten, kdo nechce prohrát, musí být schopen včas rozpoznat motivy a zájmy druhé strany. Myslím, že je důležité o tom přemýšlet.
S úctou
Oldřich Pešek
Rybná nad Zdobnicí č.p. 169
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama